aboutus

  • Director – Mr. V. Kandasamy
  • General Manager – Mr. Fayyaz Hamid
  • Factory Manager – Mr. M.N. Sheriff
  • Production Manager / Dye Master – Mr. Duminda Edirisinghe
  • Marketing Executive – Mr. Dammika Jayasekara